BewonersOverleg

Risdam-zuid & Nieuwe Steen

Meer groen in de wijk

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 13 april j.l. hebben wij met de bewoners overleg gevoerd over de noodzaak om meer groen in de wijk te realiseren. Daarbij hebben we geconstateerd dat de verstening van zowel de openbare ruimte als van de vervanging van groen in de privétuinen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en de leefbaarheid […]

Bijenlint in Hoorn op zaterdag 22 april 2017

Op zaterdag 22 april gaat stadslandbouw Hoorn in samenwerking met de gemeente een start maken met het realiseren van een Bijenlint. Doel is dat we jaarlijks in de gemeente Hoorn steeds meer plekken geschikt maken voor bijen, vlinders en hommels. Door dit in de gehele gemeente te doen is het doel dat er uiteindelijk een  […]

Festival Groen in de wijk: We doen het zelf wel

Op donderdag 23 maart organiseert Stichting Stadslandbouw Hoorn samen met het Vrijwilligerspunt en Stichting Netwerk een bijeenkomst met als thema “we doen het zelf wel”. Ook de gemeente zal op deze avond aanwezig zijn om eventuele vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden. Tijd: Inloop vanaf 19:45 en start van 20:00 tot 22:00 uur Waar: Nieuwe […]

BewonersOverleg Risdam-zuid & Nieuwe Steen © 2017