BewonersOverleg

Risdam-zuid & Nieuwe Steen

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst 23 februari 2017

Op donderdag 23 februari organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een bewonersbijeenkomst over nieuwe technische ontwikkelingen om het mogelijk te maken dat mensen veilig zelfstandig kunnen wonen. Hanneke Bonfrer van de Omring houdt een presentatie over voorzieningen die mensen thuis nodig hebben. Deze hulpmiddelen worden gedemonstreerd. Een korte film toont u een blik op toekomstige ontwikkelingen, […]

Gezocht: buurtambassadeurs

Vraag het je buur(t) is een tweejarig samenwerkingsproject dat is gericht op de zelfredzaamheid en talenten van bewoners en heeft als doel om sociale netwerken binnen een buurt in Risdam Noord, Grote Waal en Kersenboogerd te vergroten en versterken. Als buurtambassadeur leg je huisbezoeken af/doe je buurtonderzoek, mede vormgeven van een buurt talentenbank, koppelen van […]

Eindelijk een plan voor het Missiehuis

Projectontwikkelaar De Nijs wil in en rond het Missiehuis 131 appartementen bouwen. Op het terrein achter en naast het Missiehuis komen volgens plan 92 appartementen en in het bestaande monumentale gebouw nog eens 39 appartementen. Dit plan werd met de gemeente Hoorn besproken, echter het moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad Feitelijk heeft de […]

Lappendag vertraagt bestemmingsplan

Uit het NHD van 1 december 2016 Lap­pen­dag 2016 heeft er­voor ge­zorgd dat een deel van de pro­ce­du­re van het be­stem­mings­plan Ris­dam en Nieu­we Steen-West op­nieuw moet. Het ver­nieuw­de be­stem­mings­plan zou dins­dag­avond wor­den be­spro­ken in de al­ge­me­ne raads­com­mis­sie, maar het werd van de agen­da ge­haald. Kort van te­vo­ren had wet­hou­der Ben Tap in een brief […]

BewonersOverleg Risdam-zuid & Nieuwe Steen © 2017