BewonersOverleg

Risdam-zuid & Nieuwe Steen

Festival Groen in de wijk: We doen het zelf wel

Op donderdag 23 maart organiseert Stichting Stadslandbouw Hoorn samen met het Vrijwilligerspunt en Stichting Netwerk een bijeenkomst met als thema “we doen het zelf wel”. Ook de gemeente zal op deze avond aanwezig zijn om eventuele vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden. Tijd: Inloop vanaf 19:45 en start van 20:00 tot 22:00 uur Waar: Nieuwe […]

Maak kennis met 1.Hoorn op 14 maart 2017

Op dinsdagmiddag 14 maart 2017 organiseert 1.Hoorn een speciale kennismakingsmiddag bij u in de buurt. U kunt meedoen aan gratis leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Alle inwoners, netwerkpartners en andere belangstellenden zijn van harte welkom voor een kijkje op de drie verschillende locaties. Iedereen is welkom! 1.Hoorn dicht bij u in de […]

Verslag wijkbijeenkomst 23 februari 2017

Arnoud Schaake, onze voorzitter, opent de bijeenkomst en verwelkomt de ongeveer 30 bezoekers, die de storm hebben getrotseerd. De onderwerpen zijn: Gebruik van hulpmiddelen om thuis zelfstandig te blijven wonen. Wat biedt Stichting Netwerk de bewoners. Vragen, suggesties, verbeterpunten in de wijk. De eerste presentatie wordt verzorgd door Hanneke Bonfrer, kwartiermaker Omring innovatie Lab. Haar […]

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst 23 februari 2017

Op donderdag 23 februari organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen een bewonersbijeenkomst over nieuwe technische ontwikkelingen om het mogelijk te maken dat mensen veilig zelfstandig kunnen wonen. Hanneke Bonfrer van de Omring houdt een presentatie over voorzieningen die mensen thuis nodig hebben. Deze hulpmiddelen worden gedemonstreerd. Een korte film toont u een blik op toekomstige ontwikkelingen, […]

Gezocht: buurtambassadeurs

Vraag het je buur(t) is een tweejarig samenwerkingsproject dat is gericht op de zelfredzaamheid en talenten van bewoners en heeft als doel om sociale netwerken binnen een buurt in Risdam Noord, Grote Waal en Kersenboogerd te vergroten en versterken. Als buurtambassadeur leg je huisbezoeken af/doe je buurtonderzoek, mede vormgeven van een buurt talentenbank, koppelen van […]

BewonersOverleg Risdam-zuid & Nieuwe Steen © 2017