BewonersOverleg

Risdam-zuid & Nieuwe Steen

Oldtimers

Een voorstelling met een lach en een traan over ouderen en eenzaamheid voor jong, oud en alles er tussen in. 60+ woongemeenschap ‘Oldtimers’ wordt verrast met een bijzonder kleurrijke toevoeging aan de algemene dagbestedingsruimte. De groep belandt al snel in een feestelijke rollercoaster – van ergernissen tot verbondenheid via vermaak naar ‘pesterijtjes’. Aan het einde […]

Wat voor speelplekken wilt u in de gemeente Hoorn?

De Gemeente Hoorn heeft een website gemaakt waarop de inwoners kunnen aangeven welke wensen en ideeën ze hebben voor speelplekken. Met de ideeën van de bewoners gaat de gemeente Hoorn het beleid voor de komende jaren vormgeven. We willen natuurlijk graag dat veel mensen deze website bezoeken. Ctrl+klik op deze koppeling om de website te […]

Meer groen in de wijk

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 13 april j.l. hebben wij met de bewoners overleg gevoerd over de noodzaak om meer groen in de wijk te realiseren. Daarbij hebben we geconstateerd dat de verstening van zowel de openbare ruimte als van de vervanging van groen in de privétuinen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en de leefbaarheid […]

Bijenlint in Hoorn op zaterdag 22 april 2017

Op zaterdag 22 april gaat stadslandbouw Hoorn in samenwerking met de gemeente een start maken met het realiseren van een Bijenlint. Doel is dat we jaarlijks in de gemeente Hoorn steeds meer plekken geschikt maken voor bijen, vlinders en hommels. Door dit in de gehele gemeente te doen is het doel dat er uiteindelijk een  […]

BewonersOverleg Risdam-zuid & Nieuwe Steen © 2017